Đại họcCông nghệ Kỹ thuật ô tô

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
Vật lý đại cương 3
Toán A1 3
English 1 {CĐĐT 2020} 2
Hình họa - Vẽ kỹ thuật 4
Nhập môn Công nghệ kỹ thuật Ô tô 2
Kỹ thuật nhiệt 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 20
English 2 {CĐĐT 2020} 3
Toán A2 4
Đồ án thiết kế ô tô 1
Nguyên lý Động cơ đốt trong 4
Vật liệu học 2
Dung sai kỹ thuật đo 2
Cơ kỹ thuật 4
Thực tập Nguội 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 21
Giáo dục thể chất 1
English 3 {CĐĐT 2020} 3
Kỹ thuật điện - điện tử 3
Nguyên lý - Chi tiết máy 4
Anh văn chuyên ngành công nghệ ô tô 2
Thực tập động cơ đốt trong 3
Lý thuyết Ô tô 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Kinh tế học đại cương 2
Nhập môn quản trị chất lượng
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 20
Giáo dục thể chất 2
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
English 4 {CĐĐT 2020} 3
Hệ thống điện – điện tử ô tô 4
Thiết kế ô tô 3
Thực tập hệ thống truyền lực Ôtô 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Cơ sở công nghệ chế tạo máy 2
Máy thủy lực và khí nén
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 22
Giáo dục thể chất 3
Pháp luật đại cương 2
Công nghệ kỹ thuật Xe điện và xe lai 3
Lập trình Matlab 2
Vi điều khiển ứng dụng 2
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô 3
Thực tập hệ thống điện – điện tử ôtô 3
Thực tập hệ thống điều khiển và chuyển động ô tô 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Trình bày các văn bản và văn bản khoa học kỹ thuật 2
Nhập môn Xã hội học
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 19
English 5 {CĐĐT 2020} 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô 2
Tính toán Động cơ đốt trong 3
Thực tập Vi điều khiển ứng dụng 2
Thực tập hệ thống điện thân xe 3
Thực tập hệ thống điều khiển động cơ 3
Học kỳ thực tập 1 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô 2
Ứng dụng máy tính trong thiết kế mô phỏng động cơ
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 22
English 6 {CĐĐT 2020} 3
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Quản lý dịch vụ ô tô 3
Dao động và tiếng ồn ô tô 2
Đồ án công nghệ 2
Thực tập lập trình điều khiển ô tô 2
Thực tập Chẩn đoán trên ô tô 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Công nghệ chẩn đoán và sửa chữa ô tô 2
Năng lượng mới trên ô tô
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 18
Học kỳ thực tập 2 2
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 12
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 154

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,788       1/452