Đại họcCông nghệ thực phẩm

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
102014Giáo dục quốc phòng
102002Giáo dục thể chất 1 0
102008 Vật lý đại cương 3
102025 Toán Cao cấp 1 2
102055 English 1 2
120054 Hóa học đại cương 3
120079 Tham quan nhà máy 1
117043 Marketing cơ bản 2
117010 Kỹ thuật phòng thí nghiệm 1
117001 Thí nghiệm hóa đại cương 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 15
102003 Giáo dục thể chất 2 0
102011 Thí nghiệm vật lý 1
102014 Tin học đại cương 3
102062 Toán Cao cấp 2 2
102034 Xác suất thống kê 2
102056 English 2 2
117007 Hoá vô cơ 3
117002 Hóa hữu cơ 3
117057 Thí nghiệm hóa vô cơ 1
117055 Thí nghiệm hóa hữu cơ 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 18
102004 Giáo dục thể chất 3 0
102057 English 3 2
120055 Vi sinh và phương pháp kiểm nghiệm vi sinh 3
120056 Phương pháp phân tích thực phẩm 3
120057 Quá trình và thiết bị công nghệ 1 3
120058 Hoá lý 3
120024 Hoá sinh 3
117045 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
117056 Thí nghiệm hoá lý 1
120003 Thí nghiệm hóa sinh 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 21
102063 Triết học Mác - Lênin 3
102064 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
102065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
102006 Pháp luật đại cương 2
102058 English 4 2
120059 Quá trình và thiết bị công nghệ 2 3
120060 Công nghệ chế biến thực phẩm 3
120004 Thí nghiệm vi sinh 1
120061 Thí nghiệm phân tích thực phẩm 1
Môn tự chọn (chọn 2 trong 3 môn)
120078 Vẽ kỹ thuật 2
122016 An toàn lao động
117069 Công nghệ sản xuất sạch hơn
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 23
102059 English 5 2
120062 Tính toán thiết kế thiết bị 3
117029 English academic writing 2
117068 Quản lý chất lượng 2
120013 Công nghệ lên men 2
120080 Thực tập doanh nghiệp 1 1
120063 Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm 3
120053 Thí nghiệm công nghệ lên men 1
120064 Đồ án chuyên ngành 1 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 3 môn)
120029 Thực phẩm chức năng 2
122017 Con người và môi trường
122060 Kỹ thuật xử lý nước cấp - nước thải
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 20
102066 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
102033 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
102060 English 6 2
117030 English technical presentation 2
120081 Thực tập doanh nghiệp 2 1
120018 Công nghệ sau thu hoạch 2
120020 Đánh giá và kiểm tra chất lượng thực phẩm 2
120065 Đồ án chuyên ngành 2 2
120048 Thực hành đánh giá cảm quan 1
Môn tự chọn (chọn 3 trong 4 môn)
121044 Công nghệ hợp chất thiên nhiên2
120066 Phát triển sản phẩm
120026 Kỹ thuật bao bì thực phẩm
120067 Quản trị kinh doanh cho kỹ sư
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 22
Môn tự chọn 7.1 (chọn 6 trong 7 môn)
120069 Công nghệ chế biến và bảo quản thịt, thủy sản 3
120070 Công nghệ chế biến sữa và sản xuất bánh kẹo
120071 Công nghệ chế biến trà, cà phê, rau quả
120072 Công nghệ sản xuất nước giải khát
120073 Phụ gia thực phẩm
120074 Luật thực phẩm
120076 Dinh dưỡng & an toàn thực phẩm
Môn tự chọn 7.2 (chọn 3 trong 4 môn)
120046 Thực hành chế biến thịt, thủy sản 1
120047 Thực hành chế biến sữa và sản xuất bánh kẹo
120049 Thực hành chế biến trà, cà phê, rau quả
120077 Thực hành sản xuất nước giải khát
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 21
66666 Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 150

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,775       1/451