Đại họcTruyền thông đa phương tiện

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Giáo dục thể chất 1
Toán cao cấp 1 {CNTT 2020} 4
English 1 {CNTT 2020} 3
Cấu trúc và lắp ráp máy tính {Khóa 2021} 3
Marketing căn bản 2
Thiết kế đồ họa 3
Nhập môn Phát triển dự án kỹ thuật 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 17
Giáo dục thể chất 2
Xác suất thống kê {CNTT từ khóa 2021} 2
English 2 {CNTT 2020} 4
Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
Kỹ thuật quay và dựng video 3
Mã nguồn mở và công cụ sáng tạo nội dung 3
Nhập môn truyền thông đa phương tiện 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 18
Giáo dục thể chất 3
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
English 3 {CNTT 2020} 4
Thiết kế mỹ thuật số 2
Sản xuất âm thanh 3
Cơ sở dữ liệu {Khóa 2022} 3
Kỹ thuật viết nội dung truyền thông 3
Xử lý khủng hoảng truyền thông 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 24
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Pháp luật, đạo đức truyền thông và vấn đề sở hữu trí tuệ 3
English 4 {CNTT 2020} 4
Xây dựng thương hiệu cá nhân 3
Thiết kế quảng cáo 3
Công nghệ Livestream 2
Kiến tập 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Quản trị chiến lược {Khóa 2023} 3
Quản trị dự án truyền thông
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 22
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
English 5 {CNTT 2020} 4
Nguyên lý thống kê 2
Kịch bản truyền thông 3
Tiếp thị mạng xã hội 2
Tâm lý học đại cương và hành vi người dùng 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 2
Cơ sở dữ liệu lớn
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 19
English 6 {CNTT 2020} 4
Các mô hình kinh doanh trực tuyến 4
Ứng dụng công nghệ trong truyền thông 3
Lập kế hoạch truyền thông 2
Marketing số 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Phân tích dữ liệu người dùng 2
Khai phá dữ liệu
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 19
English 7 {CNTT 2020} 4
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền thông 2
Tiếp thị nội dung số 3
Thực hành quảng cáo trực tuyến với FB ads và Google Adwords 3
Phát triển sản phẩm TTDPT 9
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 21
Thực tập 2
Tốt nghiệp 8
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 150

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,797       1/453