Đại họcCông nghệ thông tin

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Giáo dục thể chất 1
Toán cao cấp 1 {CNTT 2020} 4
English 1 {CNTT 2020} 3
Nhập môn lập trình 2
Cấu trúc và lắp ráp máy tính {Khóa 2021} 3
Phần mềm mã nguồn mở 2
Nhập môn Công nghệ thông tin 1
Nhập môn Phát triển dự án kỹ thuật 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 17
Giáo dục thể chất 2
Xác suất thống kê {CNTT từ khóa 2021} 2
English 2 {CNTT 2020} 4
Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
Vật lý thực hành 3
Điện tử cơ bản 2
Thiết kế UI/UX 2
Kỹ Thuật lập trình {khóa 2022} 2
Mạng máy tính {Khóa 2022} 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 20
Giáo dục thể chất 3
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
English 3 {CNTT 2020} 4
Toán rời rạc 3
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật {Khóa 2022} 3
Tín hiệu số cơ bản 2
Cơ sở dữ liệu {Khóa 2022} 3
Mạng máy tính nâng cao {Khóa 2022} 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 25
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Pháp luật đại cương 2
English 4 {CNTT 2020} 4
Dịch vụ mạng 3
Lập trình hướng đối tượng {Khóa 2022} 3
Hệ quản trị CSDL {Khóa 2022} 3
Lập trình Front-End 2
Kiến tập 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 21
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
English 5 {CNTT 2020} 4
Nguyên lý thống kê 2
Thiết kế hệ thống mạng {Khóa 2022} 3
Lập trình Back-End 3
Lập trình trên môi trường Windows 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng 3
Phân tích thiết kế hệ thống hướng quan hệ {khóa 2023}
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 20
English 6 {CNTT 2020} 4
Thiết kế hệ thống mạng nâng cao {Khóa 2022} 2
Lập trình giao tiếp thiết bị {Khóa 2022} 2
Lập trình ứng dụng di động 3
Lập trình ứng dụng web 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Lập trình Python cho học máy 2
Lập trình Python trong thị giác máy tính
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 16
English 7 {CNTT 2020} 4
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 3
Quản trị website trên VPS. 2
Phát triển ứng dụng 9
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Trí tuệ nhân tạo 3
Công nghệ Blockchain
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 21
Thực tập 2
Tốt nghiệp 8
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 150

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,799       1/448