Đại họcQuản trị dịch vụ du lịch lữ hành

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
102014Giáo dục quốc phòng
102002Giáo dục thể chất 1 0
126063 Thực tế nhập môn 2
102063 Triết học Mác - Lênin 3
102064 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
102065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
100002 Marketing cơ bản 2
126064 Tổng quan du lịch 3
102055 English 1 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 16
102003 Giáo dục thể chất 2 0
126065 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
125012 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
126066 Marketing du lịch 3
102014 Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
126067 Du lịch bền vững 3
100003 Quản trị học 3
102056 English 2 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 19
102004 Giáo dục thể chất 3 0
126068 Tâm lý du lịch và lễ tân ngoại giao 3
126058 Địa lý du lịch 3
126069 Tin học ứng dụng trong du lịch 3
126070 Văn hóa ẩm thực 3
102057 English 3 2
Môn tự chọn (chọn 2 trong 3 môn)
126037 Quản trị đa văn hóa 2
126011 Lịch sử văn minh thế giới
126071 Kỹ năng giao tiếp
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 18
102006 Pháp luật đại cương 2
126072 Thuyết minh tại điểm đến 3
Z126073 Thực tế chuyên ngành 1 2
126008 Kinh tế du lịch 2
126012 Luật du lịch 2
102033 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
102058 English 4 2
Môn tự chọn (chọn 2 trong 3 môn)
126074 Chăm sóc khách hàng 2
125021 Quản trị nguồn nhân lực
125022 Quản trị rủi ro và khủng hoảng
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 19
102066 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
126044 Thiết kế và điều hành tour 3
126075 Quản trị kinh doanh dịch vụ lưu trú 2
126041 Quản trị kinh doanh lữ hành 3
126076 Nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn 3
102059 English 5 2
Môn tự chọn (chọn 2 trong 3 môn)
126077 Du lịch quốc tế 2
126032 Kỹ năng hoạt náo - sơ cứu
126036 Quản trị bán hàng trong du lịch
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 19
126078 Anh văn chuyên ngành du lịch 3
126079 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3
125052 Khởi nghiệp và ứng dụng 2
126040 Quản trị kinh doanh dịch vụ nhà hàng 3
126080 Thực tế chuyên ngành 2 2
102060 English 6 2
Môn tự chọn (chọn 2 trong 3 môn)
126081 Tuyến điểm du lịch 2
126042 Quản trị sự kiện và lễ hội
126082 Kỹ năng trình bày trước đám đông
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 19
22222 Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 120

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,784       1/454