Đại họcThương mại điện tử

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Giáo dục thể chất 1
Toán cao cấp 1 {CNTT 2020}4
English 1 {CNTT 2020}3
Cấu trúc và lắp ráp máy tính {Khóa 2021}3
Marketing căn bản2
Thiết kế đồ họa3
Nhập môn Phát triển dự án kỹ thuật2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 17
Giáo dục thể chất 2 0
Xác suất thống kê {CNTT từ khóa 2021} 2
English 2 {CNTT 2020} 4
Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
Kỹ thuật quay và dựng video 3
Mã nguồn mở thương mại điện tử 3
Nhập môn thương mại điện tử 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 19
Giáo dục thể chất 3
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
English 3 {CNTT 2020} 4
Quản trị chất lượng 2
Thương mại quốc tế {Khóa 2023} 3
Cơ sở dữ liệu {Khóa 2022} 3
Quản trị học 3
Quản trị ứng dụng thương mại điện tử 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 25
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Pháp luật về thương mại điện tử 3
English 4 {CNTT 2020} 4
Thiết kế giao diện ứng dụng 3
Hệ quản trị CSDL {Khóa 2022}3
Kiến tập2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Quản trị chiến lược {Khóa 2023} 3
Quản trị dự án TMDT
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 20
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
English 5 {CNTT 2020}4
Nguyên lý thống kê 2
Lập trình ứng dụng 3
Tiếp thị mạng xã hội 2
Hệ thống thông tin quản lý 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 3
Cơ sở dữ liệu lớn
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 19
English 6 {CNTT 2020}4
Các mô hình kinh doanh trực tuyến 4
Thanh toán và an toàn bảo mật trong TMĐT 3
Quản trị chuỗi cung ứng2
Marketing số3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Phân tích dữ liệu người dùng 3
Khai phá dữ liệu
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 19
English 7 {CNTT 2020}4
Quản trị bán hàng 2
Tiếp thị nội dung số 3
Thực hành quảng cáo trực tuyến với FB ads và Google Adwords 3
Phát triển hệ thống thương mại điện tử 9
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 21
Thực tập 2
Tốt nghiệp 8
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 150

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,779       1/454