Đại họcCông nghệ Kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử)

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
Toán A1 3
Hình họa - Vẽ kỹ thuật 4
Kỹ thuật điện 3
Thực tập Điện cơ bản 1
Kỹ thuật đo lường cơ khí 3
English 1 {CĐĐT 2020} 2
Nhập môn ngành Cơ điện tử 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 21
English 2 {CĐĐT 2020} 3
Toán A2 4
Điện tử cơ bản 3
Vật lý đại cương {CĐĐT 2020} 2
Thực tập cơ khí tổng quát 1
CAD trong kỹ thuật 3
Kỹ thuật số 3
Thực tập thiết kế mạch điện tử ứng dụng 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 21
Giáo dục thể chất 1
English 3 {CĐĐT 2020} 3
Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến 3
Thực tập Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến 2
Lập trình kỹ thuật 3
Thực tập Máy công cụ 2
Cơ kỹ thuật 3
Cơ sở công nghệ chế tạo máy 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 20
Giáo dục thể chất 2
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
English 4 {CĐĐT 2020} 3
Thực tập Lắp tủ điện 2
Điện tử công suất 3
Thực tập Điện tử công suất 1
Công nghệ Khí nén - Thủy lực 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Bảo trì công nghiệp 2 2
Quản trị học đại cương
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 21
Giáo dục thể chất 3
Pháp luật đại cương 2
Vi điều khiển 4
Thực tập Vi điều khiển 2
Anh văn chuyên ngành Cơ điện tử 4
Kỹ thuật lập trình PLC 3
Thực tập điều khiển khí nén 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Kaizen - TPM 3
Robot công nghiệp
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 20
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
English 5 {CĐĐT 2020} 3
Thực tập Kỹ thuật lập trình PLC 2
Hệ thống điều khiển tự động 3
Học kỳ thực tập 1 2
Kỹ thuật lập trình PLC nâng cao 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Module sản xuất linh hoạt (FMS) 3
Công nghệ chế tạo máy
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 18
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
English 6 {CĐĐT 2020} 3
Nguyên lý - Chi tiết máy 4
Điều khiển hệ thống servo 3
Đồ án công nghệ 2
Công nghệ CAD/CAM/CNC 3
Thực tập Công nghệ CAD/CAM/CNC 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Hệ thống nhúng 1
Thực tập Kỹ thuật lập trình PLC nâng cao
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 20
Học kỳ thực tập 2 2
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 12
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 153

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,789       1/453