Đại họcCông nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
Toán A1 3
English 1{CĐĐT 2020} 2
Nhập môn tự động hóa 3
Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến 3
Thực tập Điện cơ bản 1
Thực tập Kỹ thuật Đo lường - Cảm biến 2
Điện tử cơ bản 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 20
Toán A2 4
Vật lý đại cương {CĐĐT 2020} 2
English 2 {CĐĐT 2020} 3
Kỹ thuật điện 3
Công nghệ khí nén - thủy lực 3
Thực tập Lắp tủ điện 2
Điều khiển hệ thống servo 3
Đồ án Tự động 1 1
Cơ lý thuyết 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 24
Giáo dục thể chất 1
English 3 {CĐĐT 2020} 3
Kỹ thuật lập trình PLC 3
Hệ thống điều khiển tự động 3
Thực tập kỹ thuật lập trình PLC 2
CAD trong thiết kế tủ điện 2
Kỹ thuật số 3
Anh văn chuyên ngành Tự động 3
Nguyên lý - Chi tiết máy 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 23
Giáo dục thể chất 2
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
English 4 {CĐĐT 2020} 3
Lập trình kỹ thuật 3
Vi điều khiển 4
Thực tập Vi điều khiển 2
Đồ án Tự động 2 1
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Sơ đồ đường ống FPD và PI&D 3
CAD trong kỹ thuật
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 23
Giáo dục thể chất 3
English 5 {CĐĐT 2020} 3
Thị giác máy tính 4
Pháp luật đại cương 2
Mạng truyền dữ liệu số 2
Điều khiển bằng máy tính 3
Thiết kế hệ thống nhúng 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Robot công nghiệp 3
Hệ thống SCADA ứng dụng
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 19
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
English 6 {CĐĐT 2020} 3
Cơ sở dữ liệu và lập trình quản lý cơ sở dữ liệu 4
Lập trình Web ứng dụng trong IOT 3
Điều khiển thông minh 2
Học kỳ Thực tập 1 2
Bảo trì công nghiệp 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống tự động 3
Module sản xuất linh hoạt (FMS)
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 21
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Dữ liệu và phân tích dữ liệu 2
Kỹ thuật lập dự án 3
Thiết kế hệ thống AI 2
Đồ án công nghệ 1
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Kaizen-TPM 3
Hệ thống cơ điện M&E
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 13
Học kỳ thực tập 2 2
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 12
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 155

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,781       1/454