Đại họcNhật Bản học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục thể chất 1
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Nghe 1 - Tiếng Nhật 2
Nói 1 - Tiếng Nhật 2
Đọc 1 - Tiếng Nhật 2
Ngữ pháp 1 - tiếng Nhật 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 16
Giáo dục thể chất 2 0
Tin học đại cương (Word, Excel,PowerPoint,Internet) 3
Nghe 2 - Tiếng Nhật 2
Nói 2 - Tiếng Nhật 2
Đọc 2 - Tiếng Nhật 2
Ngữ pháp 2 - tiếng Nhật 4
Viết 1- Tiếng Nhật 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 15
Giáo dục thể chất 3
Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
Nghe 3 - Tiếng Nhật 2
Nói 3 - Tiếng Nhật 2
Đọc 3 - Tiếng Nhật 3
Ngữ pháp 3 - Tiếng Nhật 4
Viết 2 - Tiếng Nhật 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 15
Pháp luật đại cương 2
Tiếng Việt 2
Nghe 4 - Tiếng Nhật 2
Nói 4 - Tiếng Nhật 2
Viết 3 - Tiếng Nhật 2
Tiếng Nhật tổng hợp 1 3
Đất nước học Nhật Bản 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 15
Đàm thoại 1 -Tiếng Nhật 3
Biên phiên dịch - Tiếng Nhật 1 3
Tiếng Nhật tổng hợp 2 3
Tiếng Nhật thương mại 1 3
Viết 4 - Tiếng Nhật 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Tiếng Anh giao tiếp 1 2
Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 16
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Đàm thoại 2 -Tiếng Nhật 3
Biên phiên dịch - Tiếng Nhật 2 3
Tiếng Nhật thương mại 2 3
Viết 5 - Tiếng Nhật 2
Tiếng Nhật tổng hợp 3 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Nghiệp vụ hành chính văn phòng và quản lý nhân sự 2
Tiếng Anh giao tiếp 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 18
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Đàm thoại 3 -Tiếng Nhật 3
Biên phiên dịch - Tiếng Nhật 3 3
Tiếng Nhật tổng hợp 4 3
Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 3
Nghiệp vụ thư ký 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Thực hành giảng dạy tiếng Nhật 2
Tiếng Anh giao tiếp 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 18
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 123

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,794       1/452