Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


DS. Nguyễn Văn Thành Đạt

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Thành Đạt                                     

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 1994                           

Nơi sinh: Bình Phước

Quê quán: Bình Phước                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Dược sĩ đại học                                         

Năm nhận học vị: 2018

Địa chỉ liên lạc: Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại:                                          

E-mail: nvtdat19@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Tổng hợp xanh nano bạc từ dịch chiết dược liệu lá sim (Rhodomyrtus tomentosa) và thử nghiệm kháng khuẩn – Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, số 7, tháng 9 năm 2019.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Nghiên cứu bào chế film tan trong miệng chứa cao thường xuân (Hedera helix) trị ho cho trẻ em. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  145,591       1/1,209