Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


DS. Nguyễn Văn Thành Đạt

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Thành Đạt                                     

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 1994                           

Nơi sinh: Bình Phước

Quê quán: Bình Phước                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Dược sĩ đại học                                         

Năm nhận học vị: 2018

Địa chỉ liên lạc: Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại:                                          

E-mail: nvtdat19@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Tổng hợp xanh nano bạc từ dịch chiết dược liệu lá sim (Rhodomyrtus tomentosa) và thử nghiệm kháng khuẩn – Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, số 7, tháng 9 năm 2019.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Nghiên cứu bào chế film tan trong miệng chứa cao thường xuân (Hedera helix) trị ho cho trẻ em. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  112,680       1/193