Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Kim Ngọc Sơn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Kim Ngọc Sơn                                

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1991                         

Nơi sinh: Trà Vinh

Quê quán: Trà Vinh                                                 

Dân tộc: Khmer

Học vị cao nhất: Thạc Sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2018

Địa chỉ liên lạc: Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0382.192.030                                   

E-mail: dsngocson@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn chất 5,7-dibromo-2-benzoyl benzofuran. Tạp Chí Dược Học, 2017, 486, tr. 44-46.

2. Dự đoán hoạt tính kháng Hemozoin của các chất từ thư viện VICB và MMV Malaria box bằng phương pháp insilico. Tạp Chí Dược Học, 2018, 511, tr. 15-18.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Tổng hợp, khảo sát hoạt tính sinh học và xây dựng mô hình sàng lọc ảo trên một số dẫn chất Benzofuran. 2019-2021. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng. 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  166,153       1/448