Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Trần Thị Thanh Trúc

 

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thị Thanh Trúc                                     

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 06/05/1990                        

Nơi sinh: Tây Ninh

Quê quán: Hải Hưng                                               

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2017

Địa chỉ liên lạc: 220/4 Khu phố 7, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 093.341.5699                                         

E-mail: thanhtrucpharma2008@gmail.com

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Dengue fever-related knowledge, attitudes and practices of university pharmacy students. 3/2018. Eurasian Journal of Analytical Chemistry.  ISSN: 1306-3057.

 2. Current Status of Knowledge about and Attitudes Toward the Hepatitis B Virus at A Private University in Southern Vietnam: A Cross-sectional Self-reported Study. 3/2018. Asian Journal of Pharmaceutics.. ISSN: 0973-8398.

3. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh về hoạt động tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc bệnh viện đa khoa Đồng Nai - năm 2018. 6/2018. Tạp chí Y học thực hành, tr 38. ISSN 1859-1663.

4. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh về hoạt động tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc bệnh viện đa khoa đồng nai 2018. 6/2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

 5. Kiến thức, thái độ và thực hành về bệnh sốt xuất huyết của sinh viên khoa Dược, Đại học Lạc Hồng. 6/2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Khảo sát kiến thức về bệnh viêm gan siêu vi B và thái độ về việc chủng ngừa viêm gan siêu vi B của sinh viên khoa Dược trường Đại học Lạc Hồng. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường  Đại học Lạc Hồng.

2. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh về hoạt động tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc bệnh viện đa khoa Đồng Nai - năm 2018. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường  Đại học Lạc Hồng.

3. Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh HIV và ngưỡng sẵn sàng chi trả đối với vaccine HIV phase III của sinh viên khối ngành y tế, nhân viên y tế thuộc tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Lạc Hồng.

4. Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh sốt xuất huyết và ngưỡng sẵn sàng chi trả đối với vaccine sốt xuất huyết của sinh viên khoa dược, đại học Lạc Hồng. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Lạc Hồng.

5. Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành của cộng đồng về bệnh sốt xuất huyết tại Biên hòa – Đồng Nai. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Lạc Hồng.

6. Khảo sát các chỉ số kê đơn tại Khoa Tai Mũi Họng bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Lạc Hồng.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  133,503       2/363