Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị

Phòng Thanh Tra

Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Thanh tra theo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2012 /TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực thanh tra; tiến hành các hoạt động thanh tra theo quy định pháp luật và theo Quy chế tổ chức và Hoạt động của Phòng Thanh tra ngày 15/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng.

Hoạt động của Phòng Thanh tra hướng tới việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm, đồng thời giúp nhà trường quản lý, chỉ đạo thu thập thông tin chính xác, kịp thời để đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứng phó với mọi tình huống bất thường có thể xảy ra.

Hoạt động của Phòng Thanh tra tuân theo pháp luật, quy chế, bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời, đúng nội dung, đối tượng trong quyết định thanh tra, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Các nhiệm vụ cụ thể của Phòng như sau:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy định của nhà trường trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch và theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục, quy chế chuyên môn về hoạt động đào tạo.

- Thanh tra công tác tuyển sinh, thi cử, cấp phát văn bằng chứng chỉ.

- Thanh tra công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường.

- Thanh tra việc quản lý, sử dụng cơ sở, phương tiện vật chất của nhà trường.

- Thanh tra các hoạt động liên quan đến tài chính.

- Thanh tra văn bằng chứng chỉ của cán bộ, giáo viên, sinh viên và học viên.

3. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vi phạm pháp luật liên quan đến trường nhưng ngoài thẩm quyền giải quyết của trường.

4. Giải đáp những thắc mắc, góp ý của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường.

Ban lãnh đạo

 
TS. Diệp Cẩm Thu
TS. Diệp Cẩm Thu
Trưởng phòng
ThS. Đào Thanh Mai
ThS. Đào Thanh Mai
Phó Trưởng phòng

Địa chỉ liên hệ

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà B (Cơ sở 1)

Điện thoại: 0251.8850.970

Hộp thư điện tử để giải đáp thắc mắc: thanhtralhu13@gmail.com