Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Trung tâm Thông tin tư liệu

Trung tâm Thông tin tư liệu - tiền thân là Thư viện Trường Đại học Lạc Hồng, được thành lập từ năm 2000. Khi đó Thư viện là một bộ phận trực thuộc Phòng Đào tạo với chức năng là quản lý sách và phục vụ việc cho sinh viên, giảng viên mượn trả sách. Từ năm 2003 đến 2006, Thư viện được tách ra khỏi Phòng Đào tạo thành một bộ phận độc lập. Từ cuối năm 2006, Thư viện được nâng cấp thành Trung tâm Thông tin tư liệu. Đầu năm 2007, phòng IT được sát nhập vào Trung tâm.

Trung tâm Thông tin tư liệu giữ vai trò quản lý toàn bộ dữ liệu; hệ thống mạng máy tính; thư viện; phát triển phần mềm; đặc biệt nghiên cứu, xử lý thông tin,...

Tập thể CB-GV-NV Trung tâm Thông tin tư liệu

Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng định hướng phát triển về công tác tổ chức, triển khai - quản lý và trang bị cơ sở vật chất cho các hoạt động thuộc các lĩnh vực: thư viện; hệ thống mạng; phát triển phần mềm; quản lý thông tin và phòng thực hành máy tính, phục vụ công tác quản lý, đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

  •  

Nhiệm vụ

1. Tổ chức các hoạt động thư viện, phát triển và quản lý nguồn tài nguyên (tài liệu sách, tài liệu điện tử, giáo trình và báo cáo NCKH), cung cấp các dịch vụ thông tin tư liệu;

2. Quản lý việc mượn - trả nguồn tài nguyên phục vụ công tác giảng dạy và NCKH cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường;

3. Tổ chức thu hút độc giả, quản lý phòng ốc thư viện tạo không gian và điều kiện học tập cho sinh viên và độc giả;

4. Đề xuất Hiệu trưởng phát triển hệ thống mạng tại trường;

5. Quản lý hệ thống trang thiết bị mạng, phòng máy chủ, đường truyền internet;

6. Thiết kế hệ thống và cấu trúc mạng khi có đề xuất của đơn vị;

7. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển, bảo trì và nâng cấp các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý - giảng dạy cho trường, sau đó là chuyển giao công nghệ cho các đơn vị đối tác (nếu có);

8. Quản lý các cơ sở dữ liệu tổng hợp; cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ cho trường;

9. Xử lý, lưu trữ hình ảnh và thông tin;

10. Đề xuất Hiệu trưởng trang bị hệ thống phòng máy phục vụ hoạt động dạy và học của trường;

11. Xây dựng và tổ chức thực hiện, quản lý và điều hành hệ thống phòng máy và máy tính phục vụ công tác giảng dạy;

12. Giám sát, hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong quá trình sử dụng phòng máy và máy tính.

  •  

Hiện nay, hơn 85% cán bộ, chuyên viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ. Trong nhiều năm qua, cùng với sự phát triển vượt trội của Nhà trường; nhân sự của Trung tâm đã không ngừng trau dồi các kỹ năng học thuật, thực hiện đề tài mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn hoạt động của nhà trường, hoàn thành đúng chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm; trở thành đơn vị hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển chung của Đại học Lạc Hồng.

Lãnh đạo đơn vị

ThS. Huỳnh Cao Tuấn
TS Huỳnh Cao Tuấn
Giám đốc
ThS. Phan Hữu Tiếp
ThS Phan Hữu Tiếp
Phó Giám đốc

 

Địa chỉ liên hệ

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ , phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà A (Cơ sở 1) - Phòng A102, A201

Điện thoại: 0251. 3951344 (Phòng IT) - 0251.3952.726 (Thư viện)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  510,861       1/614