Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Khoa Sau đại học

Vào tháng 08/2005, Trường Đại học Lạc Hồng có thực hiện một hội thảo liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Lạc Hồng. Thông qua hội thảo, lãnh đạo Nhà trường nhận thấy nhu cầu học sau đại học của các giảng viên trẻ tại Trường cũng như của các cán bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và vùng lân cận là rất lớn. Do vậy, lãnh đạo Nhà trường đã xác định chủ trương mở cao học để đào tạo thạc sĩ. Kế hoạch triển khai được thực hiện ngay sau đó.

Đội ngũ nhân sự Khoa Sau đại học

Mặt khác, Trường xem nghiên cứu khoa học là sứ mạng của mình, đồng thời là nhiệm vụ của mỗi sinh viên và giảng viên. Nghiên cứu khoa học trong trường đại học là hoạt động rất cần thiết nhằm giúp sinh viên tiếp cận và vận dụng những kiến thức đã được học từ trường lớp và kiến thức từ thực tế vào việc giải quyết các vấn đề mang tính khoa học do cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra.

Đến tháng 02/2009, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Lạc Hồng tại Quyết định số 207/QÐ-TTg ngày 13/02/2009. Cũng từ đó, Phòng Nghiên cứu khoa học - Sau đại học - Kiểm định chất lượng được thành lập. Hiện nay, bộ phận Đảm bảo chất lượng đã được tách ra, nên phòng được đổi tên thành Phòng Nghiên cứu Khoa học - Sau đại học theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHLH ngày 01/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Phòng được Nhà trường giao nhiệm vụ quản lý 2 bộ phận: Nghiên cứu khoa học và Sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến tháng 04/2013, nhằm đảm bảo tốt công tác trọng tâm của việc đào tạo Sau đại học và hoạt động nghiên cứu khoa học, bộ phận Nghiên cứu khoa học và Sau Đại học được tách thành hai phòng ban độc lập. Đến ngày 01/04/2014 Phòng Nghiên cứu khoa học được nâng cấp thành Khoa Sau đại học theo Quyết định số 268/QĐ-ĐHLH của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Đồng thời bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Tân (Nguyên Trưởng phòng Sau Đại học) làm Cố vấn Hiệu trưởng về lĩnh vực Sau đại học theo Quyết định số 269/QĐ-ĐHLH.

Chức năng:
1. Khoa Sau đại học có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý về các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ cùa Khoa được Hiệu trưởng phân công;
2. Phối hợp các đơn vị khác để hoàn thành nhiệm vụ chung của Trường.
Nhiệm vụ:
1. Xây dựng chương trình và lập kế hoạch thực hiện đào tạo sau đại học theo định hướng của Trường;
2. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan tham mưu cho Ban Giám hiệu về xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tài liệu học tập, nghiên cứu. Xác định cơ cấu kiến thức các môn học đào tạo cao học phù hợp với yêu cầu của chuyên ngành đào tạo đồng thời cùng các đơn vị tham gia quản lý các đề án đào tạo bồi dưỡng sau đại học được Hiệu trưởng giao;
3. Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học: đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh và xây dựng kế hoạch tuyển sinh sau đại học trình Hiệu trưởng;
4. Thực hiện kế hoạch và giám sát giảng dạy học tập, nghiên cứu theo học kỳ và năm học cho các bậc học sau đại học; lập thời khóa biểu khóa học; lập sổ theo dõi việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; thông báo kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy cho giảng viên. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả giảng đường;
5. Phối hợp các khoa chuyên môn đề xuất tổ chức các hội thảo để đóng góp báo cáo kết quả nghiên cứu luận án của nghiên cứu sinh, thành lập các hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ theo quy định của Nhà trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
6. Tổ chức thi và quản lý điểm thi tuyển sinh, các học phần, luận văn, luận án tốt nghiệp. Lưu trữ: hồ sơ trích ngang của học viên cao học và nghiên cứu sinh;
7. Quản lý và tổ chức trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ theo quy định;
8. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ công văn liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng sau đại học;
9. Quản lý hồ sơ các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ sau đại học;
10. Phối hợp các đơn vị khác mở rộng quan hệ đối ngoại để phát triển về đào tạo sau đại học theo quy định;
11. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo sau đại học; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu trên và của trường;
12. Quản lý về nhân sự, giảng viên sau đại học.

Lãnh đạo đơn vị

TS. Lê Phương Trường

  • TS Lữ Phi Nga
  • Trưởng khoa

 

Địa chỉ liên hệ

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng: Dãy nhà B (Cơ sở 1) 

Điện thoại: 0251.3951.924


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  510,856       1/614