Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Văn phòng Hiệu trưởng

Văn phòng Hiệu trưởng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

1) Văn phòng là bộ phận trực tiếp giúp cho Hiệu trưởng trong các công việc sự vụ hàng ngày:
- Tiếp nhận các loại văn bản của các cơ quan, đơn vị ngoài trường gửi đến (thông qua Phòng Hành chính - Tổ chức) để Hiệu trưởng xem xét xử lý;
- Tiếp nhận các loại văn bản do các đơn vị trong trường gửi đến để trình Hiệu trưởng xem xét hoặc ký ban hành thực hiện trong trường; hoặc gửi đến các cơ quan, đơn vị ngoài nhà trường;
- Tiếp nhận các thông tin do các cơ quan cần liên hệ, trao đổi với trường qua điện thoại, email báo cáo để Hiệu trưởng biết, xử lý hoặc hồi đáp;
- Tiếp nhận các đề xuất, báo cáo của Thủ trưởng các đơn vị trong trường, trình Hiệu trưởng xem xét, có ý kiến.
2. Rà soát, chỉnh sửa về mặt hình thức, thể thức các văn bản do các đơn vị trong trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký; soạn thảo một số văn bản theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
3. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban Ban Giám hiệu nhà trường; ghi biên bản, dực thảo thông báo kết luận cuộc họp.
4. Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.
Văn phòng Hiệu trưởng có Chánh Văn phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm để quản lý và tổ chức thực hiện toàn bộ công việc của Văn phòng.

 

Lãnh đạo đơn vị

  • Nhà giáo Ưu tú, CN Lê Văn Hùng
  • Chánh Văn phòng

 

Địa chỉ liên hệ

  • Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Văn phòng: Tầng trệt, Dãy nhà A (Cơ sở 1)
  • Điện thoại: 02513.951.050
  • Fax: 02513.952.379

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  510,840       1/613