Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Hành chính - Tổ chức

Chức năng

1. Phòng Hành chính - Tổ chức có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến và giúp Hiệu trưởng nhà trường trong việc quản lý, tổng hợp về công tác nhân sự và hành chính văn phòng; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên; công tác hành chính văn thư - lưu trữ, lễ tân; giữ gìn an ninh trật tự trong trường.

 • 2. Giải quyết có hiệu quả các công việc thường ngày theo sự phân công của Hiệu trưởng nhà trường.
 • Nhân sự phòng Hành chính - Tổ chức
 • Nhiệm vụ cụ thể:
 • 1. Phối hợp với Phòng Đào tạo giúp Hiệu trưởng các công tác về tổ chức cán bộ quản lý, sắp xếp bố trí giảng viên, nhân viên theo đúng chức năng nhiệm vụ công tác. Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên của trường;
 • 2. Lập kế hoạch về nhân sự trên cơ sở đế xuất của các đơn vị; đề xuất sắp xếp, điều động, tuyển dụng nhân sự; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong trường; bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ theo Nghị quyết của Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhà trường;
 • 3. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy định, quy chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển của trường;
 • 4. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên cơ hữu; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thi tuyển dụng, nâng ngạch; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật. Giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên cơ hữu. Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trong trường;
 • 5. Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, nâng ngạch, lương, thi đua - khen thưởng và kỷ luật cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên cơ hữu của trường;
  6. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý trực tiếp Đội bảo vệ đảm bảo an ninh, trật tự trong trường, phối hợp với Phòng Quản trị và Cung ứng vật tư trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên của trường;
  7. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự; cập nhật danh sách cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên cơ hữu hằng tháng, quý, năm;
  8. Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu mẫu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần; thông báo theo quy định của Hiệu trưởng;
  9. Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Phối hợp với các đơn vị có liên quan và Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động hằng năm và các hội nghị khác của nhà trường;
  10. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ, hội của trường. Sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường, đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường;
  11. Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính; văn thư - lưu trữ. Tiếp nhận, phân loại văn bản đến và đi; tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy xác nhân cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên cơ hữu; sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng;
 • 12. Quản lý và phục vụ Nhà khách Lạc Hồng, phòng nghỉ của trường cho cán bộ quản lý, giảng viên và khách liên hệ công tác, giảng dạy theo đúng quy định;
  13. Điều phối sử dụng các phòng họp trong trường. Phục vụ nước uống phòng họp, công tác phí cho Ban Giám hiệu;

14. Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường hiệu quả và an toàn.

Lãnh đạo đơn vị

ThS. Trần Hoàng Minh

 • TS Trần Hoàng Minh 
 • Trưởng phòng

Địa chỉ liên hệ
Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Văn phòng: Cơ sở 1, Phòng A103
Điện thoại: 02513.952.138
Fax: 02513.952.534

 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  510,857       1/614