Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập ngày 31/12/2011 theo Quyết định số 810/QĐ/ĐHLH của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng trên cơ sở sát nhập Trung tâm TOEIC và Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa - Kỹ thuật. 

 Là đơn vị duy nhất được giao nhiệm vụ đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ quốc gia tiếng Anh và Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Lạc Hồng cam kết “dạy thật, học thật và thi thật”, kiên quyết không chạy theo thành tích, không tiêu cực trong thi cử nhằm đảm bảo đa số sinh viên ra trường đều có đủ kỹ năng cần thiết về ngoại ngữ và tin học để đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ hội nhập, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại  hoá và hội nhập quốc tế.

Chức năng và nhiệm vụ

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là trung tâm duy nhất được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ đào tạo, nâng cao trình độ và tổ chức thi, cấp chứng chỉ quốc gia tiếng Anh,  tin học theo nhu cầu của sinh viên trường Đại học Lạc Hồng và theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân ngoài trường. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức các lớp học và cấp chứng chỉ về phương pháp giảng dạy đại học, các lớp học nâng cao các kỹ năng tin học, máy tính như SPSS, AutoCad, lập trình máy tính, sửa chữa, lắp đặt và bảo trì máy tính,...

Cơ cấu nhân sự

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hiện có 11 cán bộ quản lý, nhân viên cơ hữu và gần 100 giảng viên tiếng Anh, tin học giàu kinh nghiệm giảng dạy, bằng cấp chuyên môn cao.

Lãnh đạo đơn vị

ThS. Đỗ Sĩ Trường

ThS. Đỗ Sĩ Trường
 Giám đốc

ThS. Lê Đức Thịnh
Phó Giám đốc


Địa chỉ liên hệ

Cơ sở 4, trường Đại học Lạc Hồng, Phường Bửu Long, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3954.995


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  441,187       1/146