Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Khoa Ngôn ngữ Anh

“Mạnh ngôn ngữ, hiểu bản sắc để hội nhập và phát triển”

Khoa Ngôn ngữ Anh tiền thân là Khoa Ngoại ngữ được thành lập năm 1997 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Lạc Hồng. Quá trình xây dựng và phát triển của Khoa gắn liền với sự phát triển và trưởng thành của Trường

Từ những ngày đầu thành lập, Khoa Ngôn ngữ Anh đã tập hợp được một đội ngũ giảng viên có trình độ và kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Từ năm 2002 tới nay, theo sự chỉ đạo của Trường, Khoa tập trung đầu tư toàn phần cho chương trình tiếng Anh thương mại với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng và trong cả nước nói chung.

Chức năng:
1. Khoa Ngôn ngữ Anh có chức năng cụ thể hóa nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường thuộc lĩnh vực khoa học xã hội cụ thể là ngành Ngôn ngữ Anh.
2. Đào tạo, chuẩn hóa trình độ tiếng Anh căn bản cho sinh viên các khoa không chuyên ngoại ngữ của Nhà trường nhằm trang bị vốn tiếng Anh cần thiết cho sinh viên có thể sử dụng trong môi trường công việc thời hội nhập như hiện nay, đồng thời đáp ứng được điều kiện tốt nghiệp của Trường Đại học Lạc Hồng.


Nhiệm vụ:
1. Tổ chức và thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên hàng năm, chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn.
3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy cho ngành Ngôn ngữ Anh và cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.
5. Thiết kế, biên soạn, chọn lọc chương trình dạy và học tất cả các học phần tiếng Anh căn bản theo cấp độ, thời lượng và trình tự khoa học, phù hợp với khả năng tiếp thu của sinh viên không chuyên ngoại ngữ nhằm đảm bảo sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh của trường.
6. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và công tác giảng dạy đối với chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh và tất cả các học phần tiếng Anh căn bản của sinh viên toàn trường.
7. Biên soạn, kiểm duyệt đề thi, ngân hàng đề thi cho từng học phần tiếng Anh căn bản, và chuyên ngành Ngôn ngữ Anh phù hợp với chương trình đã được thiết kế và trình độ của sinh viên.
8. Mời và phân công giảng viên có bằng cấp chuyên ngành, có học hàm, học vị, có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và đáp ứng đầy đủ yêu cầu và quy định của Nhà trường. 
9. Phối hợp với Phòng Đào tạo xếp thời khóa biểu, theo dõi tình hình giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên, xếp lịch thi, tổ chức thi, chấm thi và lập hợp đồng giảng dạy cho giảng viên theo quy định của Nhà trường; nhận bảng điểm 10% và 30% từ giảng viên, tập hợp, kiểm tra và nộp Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
10. Phối hợp với các đơn vị, phòng ban chức năng trong nhà trường để thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới đào tạo, hợp tác quốc tế. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Nhà trường.
11. Phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với thực tế và đảm bảo đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp của Khoa.
12. Căn cứ nhu cầu công việc và kế hoạch công tác hàng năm, Khoa lên kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và đề xuất Nhà trường tuyển dụng, luân chuyển, hoặc cử cán bộ, giảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng chức năng và nhiệm vụ của Khoa.

Khoa Ngôn ngữ Anh quản lý đào tạo các hệ Văn bằng 1 (Chính qui), Văn bằng 2 (Vừa làm vừa học). Sắp tới, khoa được giao nhiệm vụ đào tạo hệ Cao đẳng Biên - Phiên dịch Thương mại.

Các tổ bộ môn:

  1. Tổ Kỹ năng                   
  2. Tổ Văn học- Đất nước học
  3. Tổ tiếng Anh Thương mại  
  4. Tổ Lý thuyết

Khoa Ngôn ngữ Anh là một địa chỉ uy tín trong đào tạo cử nhân Anh văn tại Đồng Nai. Với chương trình giảng dạy theo đúng chuẩn quốc gia, đội ngũ giảng viên giàu trình độ, hệ thống phòng Lab và các thiết bị giảng dạy hiện đại, sinh viên tốt nghiệp của khoa có thể hoạt động và công tác trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, biên-phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội.

Lãnh đạo Khoa

ThS. Lê Đức Thịnh
ThS Lê Đức Thịnh
Trưởng khoa
ThS. Đặng Thi
ThS Đặng Thi
Phó Trưởng khoa

 

Địa chỉ liện hệ

Số 15/3B Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà D (Cơ sở 2)

Điện thoại: 0251.3952.254


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  510,838       1/613