Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

I. Lịch sử hình thành

Ngày 20/05/2008, Trường thành lập Phòng Nghiên cứu khoa học - Sau đại học - Kiểm định chất lượng (NCKH - SĐH - KĐCL) để quản lý về mọi hoạt động NCKH trong toàn trường. TS Nguyễn Văn Tân được bổ nhiệm làm Trưởng phòng NCKH - SĐH - KĐCL;

Ngày 01/8/2012, Hiệu trưởng đã quyết định đổi tên Phòng NCKH – SĐH – KĐCL thành Phòng NCKH - SĐH. Phòng NCKH - SĐH có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, theo dõi các hoạt động NCKH để các công trình NCKH được thực hiện theo đúng tiến độ và có nhiệm vụ báo cáo với Hiệu trưởng mọi vấn đề về NCKH;

Ngày 01/11/2013, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 998/QĐ-ĐHLH về việc tách Phòng NCKH - SĐH thành hai đơn vị: Phòng NCKH và Khoa SĐH. Phòng NCKH có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, theo dõi các hoạt động NCKH để các công trình NCKH được thực hiện theo đúng tiến độ và có nhiệm vụ báo cáo với Hiệu trưởng mọi vấn đề về NCKH. TS Nguyễn Vũ Quỳnh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng NCKH;

Ngày 01/4/Năm 2014, Trung tâm NCKH và Ứng dụng được thành lập theo Quyết định số 272QĐ-ĐHLH. TS Nguyễn Thanh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc;

Ngày 28/4/2018 Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng quyết định sáp nhập 2 đơn vị là Trung tâm NCKH và Ứng dụng với Phòng NCKH lại thành một và lấy tên là Trung tâm NCKH và Ứng dụng theo Quyết định số 298/QĐ-ĐHLH. TS Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục giữ cương vị là Giám đốc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

II. Chức năng

1. Tham m­ưu cho Hiệu trưởng về hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường bao gồm: xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, khai thác các nguồn viện trợ, hợp tác lĩnh vực khoa học và công nghệ với các trường đại học, học viện trong nước và quốc tế; tổ chức, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện kế hoạch hoạt động NCKH của Nhà trường;

2. Giúp Ban Giám hiệu nhà trường trong việc giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định của cán bộ, giảng viên và nhân viên đến làm việc và học tập tại Trung tâm; theo dõi tình hình hoạt động của cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và đạt hiệu quả, tiết kiệm.

III. Nhiệm vụ

1. Là đơn vị chịu trách nhiệm chính tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ của trường;

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng về cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ, đặc biệt là cơ chế đầu tư, sử dụng tài chính và chính sách nguồn nhân lực khoa học công nghệ;

3. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của nhà trường theo định hướng đại học ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội;

4. Xây dựng quy định, quy chế và thực hiện các thủ tục, hướng dẫn về NCKH và chuyển giao công nghệ theo đúng quy định của Trường và Nhà nước;

5. Hướng dẫn đăng ký và quản lý các đề tài NCKH cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước, các cuộc thi công nghệ. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm;

6. Tổ chức các hội nghị và hội thảo về khoa học công nghệ, bảo vệ đề tài NCKH cấp trường, cấp bộ và cấp nhà nước; 

7. Cập nhật thông tin mới nhất về các công trình khoa học có liên quan đến lĩnh vực đào tào của Trường, phổ biến cho các khoa để tham khảo và học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu;

8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học, tổng kết, khen thưởng công tác NCKH;

9. Lập chương trình, tổ chức và mở rộng thực hiện các quan hệ hợp tác NCKH với các đối tác ở địa phương, trong nước và quốc tế;

10. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhằm nâng cao chất lượng và uy tín Tạp chí Khoa học Lạc Hồng;

11. Hợp tác, ký kết và tư vấn chuyển giao các kết quả NCKH cho địa phương, các cơ sở giáo dục và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

12. Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo tài chính về hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ theo quy định;

13. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ trong lĩnh vực NCKH để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học;

14. Tăng cường liên kết với đối tác nước ngoài trong đào tạo và NCKH, triển khai ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa;

15. Quản lý, bảo quản toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản trực thuộc Trung tâm được Hiệu trưởng giao Trung tâm quản lý (theo Quyết định cụ thể chi tiết);

16. Tham mưu cho Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất cho các phòng thí nghiệm tại Trung tâm theo hướng sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, ưu tiên đầu tư cho các ngành mũi nhọn phát triển khoa học công nghệ của Nhà trường;

17. Giúp Ban Giám hiệu giám sát việc chấp hành các quy định, quy chế của Nhà trường đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên đến làm việc, học tập tại Trung tâm;

18. Giám sát và thực hiện giải quyết các vấn đề an toàn, vệ sinh môi trường trong khuôn viên Trung tâm; 

19. Giám sát, theo dõi tần suất hoạt động hiệu quả của các phòng thí nghiệm, báo cáo Hiệu trưởng cuối mỗi năm học làm cơ sở duyệt dự trù kinh phí của năm tiếp theo và định hướng phát triển, quy hoạch, đầu tư, cho từng ngành hợp lý.

Tập thể CB-GV-NV Trung tâm NCKH và Ứng dụng

 

Lãnh đạo đơn vị

TS. Nguyễn Thanh Sơn
TS Nguyễn Thanh Sơn
Giám đốc
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
  • TS Nguyễn Trọng Anh
  • Phó Giám đốc

 

  • Địa chỉ liên hệ
  • Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng (cơ sở 6), Trường Đại học Lạc Hồng
  • Văn phòng: Phòng I101 và I208
  • Điện thoại: 0251.3952.945

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  510,843       1/613