Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Công tác sinh viên

Qúa trình hình thành và phát triển

Phòng Công tác sinh viên (CTSV) Trường Đại học Lạc Hồng có tiền thân là Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên hình thành từ năm 1998 gồm 9 thành viên, do ThS. Huỳnh Công Xuyên làm Trưởng phòng.

Năm 2004 sát nhập vào Phòng Đào tạo theo chủ trương của Hiệu trưởng.

Ngày 28/4/2007, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng ban hành Quyết định số 148/QĐ-ĐHLH thành lập Phòng CTSV trên cơ sở tách ra từ phòng Đào tạo.

Tháng 5/2011, sau nhiều thử thách trong công tác hoạt động, Phòng CTSV được thay đổi về nguồn lực và nhân sự tăng lên 12 thành viên, do ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương (nguyên Bí thư Đoàn trường) làm Trưởng phòng.

Năm 2012 trước những chính sách, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định nhiệm vụ cho công tác quản lý sinh viên của Phòng CTSV, thì phòng đảm nhiệm thêm nhiều công tác chính trị khác. Tháng 5/2012, Bộ phận y tế được xác nhập từ Phòng Hành chánh vào Phòng CTSV. 

Tính đến nay, nhân sự tại phòng là 35 cán bộ và nhân viên (gồm 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 13 cán bộ quản lý sinh viên, 5 cán bộ y tế và 15 nhân viên phụ trách công tác vệ sinh).

Chức năng

Phòng CTSV có chức năng thực hiện công tác học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và do Hiệu trưởng phân công; tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đội ngũ chuyên viên Phòng CTSV

Nhiệm vụ

1. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý sinh viên về giờ lên lớp, sĩ số sinh viên trong lớp học, số sinh viên vắng, số sinh viên bỏ học trong từng học kỳ;
2. Thực hiện các công tác liên quan đến sinh viên như: quản lý sinh viên ngoại trú, nhận và phản hồi thông tin kiến nghị về công tác đào tạo của nhà trường;
3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các sân chơi lành mạnh cho sinh viên;
4. Giáo dục công tác chính trị tư tưởng, văn hóa, xã hội được quy định trong nhà trường cho sinh viên; đảm bảo môi trường an ninh lành mạnh trong trường học;
5. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình sinh viên và nhà trường. Thông báo kịp thời đến gia đình sinh viên những trường hợp vi phạm kỷ luật nhà trường, cùng gia đình tìm biện pháp giải quyết, giúp sinh viên tiếp tục đến trường, trở thành những cá nhân có ích cho xã hội; đề nghị khen thưởng và kỷ luật sinh viên;
6. Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho sinh viên tiếp cận các hoạt động xã hội lành mạnh hữu ích, giúp sinh viên có thêm những kiến thức thực tế hỗ trợ cho công việc sau khi tốt nghiệp ra trường;
7. Thực hiện phối hợp tốt công tác bảo vệ nội bộ nhà trường, cử cán bộ cùng thường trực bảo vệ cổng trong giờ học, đảm bảo nếp sống văn hóa, nội quy nhà trường, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ trật tự trị an;
8. Thực hiện công tác ý tế cơ quan; tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên toàn trường;
9. Trưởng phòng CTSV là cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và kỷ luật sinh viên;
10. Quản lý trực tiếp đội vệ sinh của trường, đảm bảo cảnh quan môi trường sư phạm.

 

Lãnh đạo đơn vị

 
ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương
ThS Nguyễn Hồ Xuân Hương
Trưởng phòng
ThS. Vũ Văn Tuấn
ThS Vũ Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng

 

Địa chỉ liên hệ

  • Số 15/3B Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Văn phòng: Dãy nhà D (Cơ sở 2), Phòng D101, D105
  • Điện thoại: 0251.3952.250

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  510,866       1/615