Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Học viện Mạng Lạc Hồng

Học viện Mạng Lạc Hồng (tiền thân là Trung tâm CISCO) là đơn vị trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin do Khoa CNTT quản lý và điều hành.

1. Chức năng
- Tham mưu giúp Nhà trường tổ chức giảng dạy các chứng chỉ mạng quốc tế thuộc hệ thống Học viện mạng CISCO toàn cầu (Cisco Networking Academy).
2. Nhiệm vụ
Học viện Mạng Lạc Hồng của Trường có các nhiệm vụ sau:
a) Tổ chức và giảng dạy các lớp ngắn hạn theo hệ thống các chứng chỉ mạng quốc tế của Học viện mạng CISCO toàn cầu.
b) Tổ chức giảng dạy các lớp cho sinh viên chính quy theo hệ thống các chứng chỉ mạng quốc tế của Học viện mạng CISCO toàn cầu.
c) Quản lý Học viện Mạng Lạc Hồng theo tiêu chí phi lợi nhuận theo quy định của Học viện mạng CISCO toàn cầu.

Phòng thực hành Cisco tọa lạc tại Cơ sở 1, Dãy nhà C, Tầng 1, Phòng C201, C202,


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  515,900       1/793