Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Đào tạo

Phòng đào tạo Trường Đại học Lạc Hồng cùng với các Khoa chuyên môn thực hiện nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

Đội ngũ nhân sự Phòng Đào tạo

Chức năng

1. Phòng Đào tạo là đơn vị tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các công tác về hoạt động đào tạo.
2. Tham mưu các báo cáo, phản ánh những hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo cho Hiệu trưởng.
3. Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị khác trong trường tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo. 

Nhiệm vụ

 • 1. Giúp Hiệu trưởng nghiên cứu và xây dựng:
 • - Kế hoạch đào tạo của trường, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất để phục vụ công tác đào tạo của trường;
 • - Kế hoạch tuyển sinh vào các ngành của trường;
 • - Mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo của các ngành được phép đào tạo;
 • - Tổng hợp kế hoạch giảng dạy toàn khóa, theo từng học kỳ, năm học, kế hoạch thi học kỳ, thi tốt nghiệp của các khóa trên cơ sở kế hoạch chi tiết của từng khoa;
 • - Xây dựng kế hoạch, chương trình thực tập cho sinh viên tại các doanh nghiệp trên cơ sở kế hoạch và đề nghị của các khoa. 
 • 2. Thực hiện các công tác về hành chính, giáo vụ:
 • - Theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu và tiến độ giảng dạy;
 • - Tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp cho toàn trường;
 • - Tổng hợp, đánh giá kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo của các khoa và báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.
 • 3. Thực hiện và tổ chức công tác tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 4. Quản lý hồ sơ nhân sự đối với giảng viên thỉnh giảng; hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng về hồ sơ giảng dạy, quy trình công tác giảng dạy.
 • 5. Lập bảng thanh toán tiền giảng cho giảng viên thỉnh giảng theo đúng chế độ chính sách quy định (trên cơ sở khối lượng giảng dạy của giảng viên tại các khoa).
 • 6. Rà soát, lập báo cáo tình hình học tập, tỉ lệ đậu, rớt và bỏ học của sinh viên, tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xử lý học vụ theo từng học kỳ.
 • 7. Tổ chức khảo sát sinh viên về tình hình giảng dạy của từng môn học trong kỳ.
 • 8. Tổ chức xét học bổng cho sinh viên theo từng năm học.
 • 9. Tổ chức xét tốt nghiệp của sinh viên, tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định công nhận tốt nghiệp và tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
 • 10. Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề cấp trường; phối hợp với các khoa đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên từng khoa, bộ môn. Từ đó phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức lên kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng giảng viên về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm và đánh giá chất lượng đào tạo.
 • 11. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên toàn trường.
 • 12. Phân loại, xử lý các văn bản hành chính của Phòng Đào tạo; giải đáp thắc mắc của sinh viên; cấp các loại giấy xác nhận, thực hiện các thủ tục cấp văn bằng theo đúng quy định của nhà trường và thực hiện việc xác minh văn bằng, chứng chỉ khi có yêu cầu.
 • 13. Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.
 •  

Lãnh đạo đơn vị

ThS. Nguyễn Trọng Vinh

ThS Nguyễn Trọng Vinh
Trưởng phòng

 •  TS Nguyễn Hoàng Xuân Anh
 • Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

 • ThS Huỳnh Thái Quang
 • Phó Trưởng phòng

Địa chỉ liên hệ

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ , phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà B (Cơ sở 1) _ Phòng B101, B102, B103, B104

Điện thoại:

Cơ sở 1: 0251.3952.778

Cơ sở 2: 0251.3951.925

Cơ sở 3: 0251.3952.343

Cơ sở 4: 0251.8662.179

Cơ sở 5: 0251.8850.204


 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  510,862       1/614