Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Quan hệ quốc tế

Chức năng:

Phòng Quan hệ quốc tế là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng nhà trường về hoạt động hợp tác quốc tế: khai thác viện trợ, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các trường cao đẳng, đại học của nước ngoài; với các tổ chức trong nước và quốc tế theo sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của trường.

Nhiệm vụ:

 • a) Là đơn vị chịu trách nhiệm chính tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Nhà trường.
 • b) Xây dựng quy trình, nguyên tắc và làm các thủ tục của hoạt động đối ngoại theo quy định của Nhà nước giúp Ban Giám hiệu nhà trường về hợp tác quốc tế.
 • c) Đề xuất, xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường, đồng thời chủ động trong việc tìm hiểu, chọn lựa chương trình, đối tác hợp tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.

d) Đề xuất với Hiệu trưởng hợp tác với các trường đại học và tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên, sinh viên thực tập tại nước ngoài, các chương trình hợp tác liên kết đào tạo và các hoạt động học thuật khác.
đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại trường theo kế hoạch hợp tác; phối hợp, hướng dẫn các đơn vị trong trường phát triển mối quan hệ hợp tác; có trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế của các đơn vị trong trường để báo cáo thường xuyên cho Hiệu trưởng nhà trường.
e) Phối hợp ới các đơn vị có liên quan tham mưu Hiệu trưởng nhà trường tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế; quản lý các giảng viên, tình nguyện viên đến giảng dạy, làm việc tại trường.
g) Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế.
h) Tổng hợp các hoạt động quan hệ quốc tế hàng năm báo cáo Hiệu trưởng, tham mưu nội dung để Hiệu trưởng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo khi có yêu cầu.
i) Làm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động theo năm học, năm tự nhiên của các chi hội hữu nghị trong trường, được thành lập và là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai.
 

 • Chuyên viên Phòng Quan hệ quốc tế
 •  
 • Lãnh đạo đơn vị

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

 • ThS Nguyễn Thị Hoàng Oanh
 • Trưởng phòng

TS. Lê Phương Trường

ThS Hoàng Tiến Dũng
Phó Trưởng phòng


Địa chỉ liên hệ

 • Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Văn phòng: Tầng trệt dãy nhà C, Phòng C104 ( Cơ sở 1)
 • Điện thoại: 0251.3953.128

 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  510,868       1/615