Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Thanh tra giáo dục

Phòng Thanh gia giáo dục được thành lập ngày 15/12/2011 theo Quyết định số 774/QĐ-ĐHLH của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng.

Phòng Thanh gia giáo dục có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát (gọi chung là thanh tra) việc thi hành pháp luật và công tác pháp chế trong trường.
1. Chức năng của Phòng Thanh gia giáo dục
a) Công tác thanh tra trong Trường Đại học Lạc Hồng là tổ chức thanh tra nội bộ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà trường nhằm phòng ngừa, phát hiện và tham mưu xử lý những thiếu sót trong việc thực hiện các quy định, quy chế thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

b) Công tác pháp chế trong Trường Đại học Lạc Hồng là bộ phận chuyên môn có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng nhà trường về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Lạc Hồng; bảo đảm mọi hoạt động của nhà trường phải tuân theo pháp luật. Tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác pháp chế.

1. Nhiệm vụ của Phòng Thanh gia giáo dục

 • a) Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục trong nhà trường.
 • b) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc đảm bảo các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • c) Thanh tra việc thực hiện giảng dạy của giảng viên (giờ lên lớp, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học). Kiểm tra chế độ làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên tại các đơn vị trong trường.
 • d) Thực hiện quy chế đào tạo: kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp.
 • đ) Giúp Hiệu trưởng thực hiện tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo của trường theo quy định của pháp luật.
 • e) Giám sát việc phòng chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 • g) Giúp Hiệu trưởng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra nội bộ; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị vận dụng các quy định về giáo dục.
 • h) Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng. Trong quá trình tổ chức thanh tra nếu cần có thể đề xuất với Hiệu trưởng để có thể huy động cán bộ, giảng viên, chuyên viên có liên quan trong nhà trường để đảm bảo có đủ lực lượng hoàng thành nhiệm vụ được giao.
 • i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Ban lãnh đạo

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
ThS Đào Thanh Mai
 Trưởng phòng

Địa chỉ liên hệ

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà B (Cơ sở 1)

Điện thoại: 0251.8850.970

Hộp thư điện tử để giải đáp thắc mắc: thanhtra@lhu.edu.vn


 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  515,902       1/687