Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Công tác Sinh viên

Từ những ngày đầu mới hình thành, Ban Lãnh đạo nhà trường luôn coi trọng việc rèn luyện đạo đức cho sinh viên. Nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chính vì lẻ đó mà những câu nói của Người nhằm đánh giá và phát triển giáo dục luôn là kim chỉ nan đúng đắn trong sự phát triển của nhà trường “Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi, nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có ích gì cho loài người...” (Trích bài nói chuyện tại Đại hội sinh niên lần thứ nhất, 07-05-1958).

Để làm tốt công tác chính trị quan trọng này. Phòng Công tác Sinh viên ra đời hướng tới mục tiêu của ngành giáo dục là đào tạo ra những thế hệ “Vừa Hồng, Vừa Chuyên”, bên cạnh việc nâng cao đạo đức con người, còn đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế hội nhập và phát triển, muốn thực hiện được điều đó thì ngay từ ngày chập chững vào trường, sinh viên phải được tiếp cận mới môi trường giáo dục rèn luyện đạo đức, tư cách, tác phong con người thông qua việc được cung cấp, bồi dưỡng những kiến thức pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà trường, thông qua một tổ chức được xây dựng bài bản, hoạt động có quy cách và là điểm đón đầu giải quyết những khó khăn trong sinh viên. Trọng trách đó phần nhiều thuộc về phòng Công tác Sinh viên.

 

Đội ngũ chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên

Tóm tắt qúa trình hình thành và phát triển

Để hướng đến một môi trường giáo dục, đáp ứng nhu cầu thiết thực của cộng đồng và xã hội. Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng có tiền thân là Phòng Công tác Chính trị và Quản Lý Sinh Viên hình thành từ năm 1998 gồm 9 thành viên, do ThS. Huỳnh Công Xuyên làm trưởng phòng.

Năm 2004 sát nhập vào phòng Đào tạo theo chủ trương của Hiệu trưởng.

Đến tháng 5/2007 được tách ra thành Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV), thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.

Tháng 5/2011, sau nhiều thử thách trong công tác hoạt động, P.CTSV được thay đổi về nguồn lực và nhân sự tăng lên 12 thành viên, do ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương (nguyên Bí thư Đoàn trường ) làm trưởng phòng.

Năm 2012 trước những chính sách, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định nhiệm vụ cho Công tác quản lý sinh viên của P.CTSV, thì phòng đảm nhiệm thêm nhiều công tác chính trị khác. Tháng 5/2012 Bộ phận y tế được xác nhập từ Phòng Hành chánh vào P.CTSV, tính tới tháng 7/2012 nhân sự tại phòng là 27 cán bộ (Gồm 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 17 Cán bộ Quản lý sinh viên và 8 Cán bộ y tế ).

Chức năng

Tổ chức thực hiện công tác học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định và do Hiệu trưởng phân công.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ

  • Công tác Quản lý Học sinh Sinh viên (HSSV)

- Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế HSSV;

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo  năm học (quản lý, lưu trữ);

- Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách cho HSSV;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để tổ chức và quản lý sinh viên ngoại trú, nội trú;

- Tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh trật tự trong trường học;

- Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học và môi trường sinh hoạt của sinh viên;

- Phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban nhằm theo dõi đề xuất công tác quản lý thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên với Hiệu trưởng;

- Kiểm tra việc chấp hành quy chế HSSV nội trú, ngoại trú, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm;

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên – tổ chức triển khai nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm: công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội cho sinh viên.

  • Công tác giáo dục tư tưởng, văn hóa

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân, Học sinh – Sinh viên” đầu khóa vào đầu mỗi năm học;

- Tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Thực hiện giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời;

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong công tác phát triển Đảng.

  • Công tác hoạt động thể chất, văn hóa, nghệ thuật

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

- Phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao, đội tuyên truyền ca khúc Cách mạng (TCM), thu hút nhiều sinh viên tham gia và rèn luyện nâng cao thành tích thể thao, văn thể mỹ; tham dự các giải thể thao, cuộc thi văn nghệ của trường, địa phương và ngành tổ chức;

- Phối hợp cùng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên thực hiên chương trình truyền thông phát thanh sinh viên; đề xuất phát triển thành kênh thông tin của sinh viên toàn trường.

  •  Công tác y tế học đường

- Tổ chức cán bộ y tế túc trực tại Khu Nội trú và các cơ sở để kịp thời giải quyết các trường hợp ốm đau, tai nạn;

- Tổ chức hoạt động phòng chống tệ nạn mãi dâm trong sinh viên;

- Tổ chức hoạt động giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống khỏe, sống lành mạnh trong sinh viên;

- Tổ chức các buổi giao lưu cùng chuyên gia tâm lý, tư vấn các chủ đề về “Tình yêu, hôn nhân, gia đình” cho sinh viên Khu nội trú và sinh viên toàn trường.

Lãnh đạo đơn vị

 
ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương
ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương
Trưởng phòng
ThS. Vũ Văn Tuấn
ThS. Vũ Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng

Địa chỉ liên hệ

Số 15/3B Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng: Dãy nhà D (Cơ sở 2) _ Phòng D101, D105

Điện thoại: 0251.3952.250


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  418,122       1/232