Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Khảo thí và KĐCL

Chức năng

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo thực hiện  02 chức năng: Khảo thí, Kiểm định chất lượng đào tạo cụ thể là:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Khảo thí, công tác Kiểm định chất lượng đào tạo và Thanh tra đào tạo trong nhà trường.

Giúp Hiệu trưởng trong công việc quản lý về công tác Khảo thi, công tác Kiểm định chất lượng  đào tạo và công tác Thanh tra đào tạo trong trường.

Tổ chức thực hiện về công tác Khảo thi, công tác Kiểm định chất lượng  đào tạo

Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường.

 

Chuyên viên Phòng Khảo thí - KĐCL

Nhiệm vụ

  • Công tác Khảo thí

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp, thi hết học kỳ đúng theo quy chế, chế độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng quy trình tổ chức thi hết học phần, thi cuối khóa, quy trình giao nhận đề thi, sao in và bảo mật đề thi.

Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các kỳ thi từ khâu ra đề, nhân đề theo chế độ bảo mật, tổ chức coi thi, tổ chức chấm thi và báo điểm thi

Phối hợp với các khoa đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác sọan thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Giải quyết và xử lý các khiếu nại của sinh viên về kết quả thi.

  • Công tác kiểm định chất lượng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về Kiểm định chất lượng đào tạo.

Phối hợp với các bộ phận trong trường nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình nội dung đào tạo, chất lượng giảng dạy của giảng viên. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tổ chức khảo sát, kết hợp với các tổ chức trong và ngòai trường để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo Nhà trường. 

Tổ chức đánh giá trong theo các tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở cho đánh giá ngòai của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lãnh đạo đơn vị

TS. Lê Phương Trường
TS. Lê Phương Trường
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thị Thiên Thanh
ThS. Trần Thị Thiên Thanh
Phó Trưởng phòng
 
Địa chỉ liên hệ
Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Văn phòng: Tầng 1, tòa nhà ngay cổng chính
Điện thoại: 02518619211
 

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  418,133       1/233