Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Trung tâm Thông tin Tư liệu

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Đại học Lạc Hồng. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên của chúng tôi và khám phá hệ thống thư viện tại Đại học Lạc Hồng.

Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng định hướng phát triển về công tác tổ chức, triển khai - quản lý và trang bị cơ sở vật chất cho các hoạt động thuộc các lĩnh vực: thư viện; hệ thống mạng; phát triển phần mềm; quản lý thông tin và phòng thực hành máy tính, phục vụ công tác quản lý, đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

  •  

Nhiệm vụ

  • 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của nhà trường;
  • 2. Xây dựng các cơ sở dữ liệu tổng hợp, chuyên đề và các trang thông tin điện tử về khoa học và công nghệ; ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;
  • 3. Thu thập quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực thông tin, tư liệu về khoa học và công nghệ của nhà trường; xử lý các dữ liệu, dữ kiện, tin tức, tri thức nhằm tạo lập nguồn tin khoa học và công nghệ; quản lý, lưu giữ nguồn tin khoa học và công nghệ; cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ cho nhà trường và các doanh nghiệp đối tác;
  • 4. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của nhà trường;
  • 5. Quản lý hệ thống mạng, trang web chính thức của trường, đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng, phát triển các phần mềm phục vụ cho trường, sau đó là chuyển giao công nghệ với các đơn vị đối tác.
  • 6. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chủ trương kế hoạch phát triển vốn tư liệu văn hóa, khoa học kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà Trường, đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản vốn tư liệu đó.
  • 7. Tổ chức các hoạt động thư viện, lưu trữ và cung cấp hàng ngàn đầu sách cũng như các tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp các dịch vụ thông tin tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Lạc Hồng.
  • 8. Quản lý hệ thống máy tính phục vụ công tác giảng dạy. Tổ chức, thiết kế và phát triển mô hình học và thi trắc nghiệm trên máy tính.

Hiện nay hơn 80% cán bộ, chuyên viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ. Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao. Trong nhiều năm qua, cùng với sự phát triển vượt trội của nhà trường; nhân sự của Trung tâm đã không ngừng trau dồi các kỹ năng học thuật, thực hiện đề tài mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn hoạt động của nhà trường, hoàn thành đúng chức năng và nhiệm vụ của trung tâm; trở thành đơn vị hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển chung của Đại học Lạc Hồng.

Lãnh đạo đơn vị

 
ThS. Huỳnh Cao Tuấn
TS. Huỳnh Cao Tuấn
Giám đốc
ThS. Phan Hữu Tiếp
ThS. Phan Hữu Tiếp
Phó Giám đốc

Địa chỉ liên hệ

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ , phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà A (Cơ sở 1) _ Phòng A102, A201

Điện thoại: 0251. 3951344 (Phòng IT) - 0251.3952.726 (Thư viện)


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  418,119       1/231