Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị

Bộ phận Quan hệ DN & Hỗ trợ sinh viên

Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên được thành lập năm 2016 với tên gọi ban đầu là Trung tâm tư vấn nghề nghiệp và việc làm (thành lập ngày 02/07/2001). Ngày 20/01/2003, Trung tâm đổi tên là Trung tâm bồi dưỡng văn hóa - kỹ thuật Lạc Hồng nhằm đảm đương thêm nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của người học. Để theo kịp sự phát triển của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu mở rộng các mối quan hệ trong công tác phối hợp, liên kết đào tạo, năm 2005, Trung tâm đổi tên Trung tâm Quan hệ quốc tế- tư vấn du học và việc làm với nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tư vấn du học. Tháng 12 năm 2011, do sự phát triển với quy mô rộng lớn, Trường quyết định tách Trung tâm thành hai đơn vị riêng biệt đó là Phòng Quan hệ Quốc tế và Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (QHDN & HTSV). Năm 2016 Trung tâm được chuyển đổi thành Bộ phận Quan hệ DN & Hỗ trợ sinh viên trực thuộc Phòng Đào tạo.

Liên kết với các doanh nghiệp và mang về nhiều học bổng có giá trị cho sinh viên

Chức năng hoạt động

Lĩnh vực quan hệ doanh nghiệp tại Bộ phận bao gồm nhiều nội dung:

- Xây dựng ngân hàng dữ liệu về mạng lưới Cơ quan/Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lận cận;

- Triển khai về ký kết các bản thỏa thuận với Cơ quan/Doanh nghiệp về “Phối hợp đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực”;

- Tiếp nhận những hỗ trợ khác từ Cơ quan/Doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên (SV) tăng cường kỹ năng cần thiết, hỗ trợ SV trong thời gian theo học tại Trường;

- Cung ứng SV tốt nghiệp từ Nhà trường cho Cơ quan/Doanh nghiệp có nhu cầu;

- Phối hợp với Cơ quan/Doanh nghiệp về việc huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ; Hợp tác giữa Cơ quan/Doanh nghiệp và SV nhằm thực hiện các giải pháp cải tiến khoa học kỹ thuật từ các yêu cầu của đơn vị;

- Định kỳ mời Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự các hội thảo, các buổi tư vấn tuyển sinh, tư vấn kỹ năng mềm cho Nhà trường…  

- Đến nay, Nhà trường đã ký kết được 558 thỏa thuận cung ứng và sử dụng nhân lực với Cơ quan/Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận.

Trong các doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với nhà trường số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tới 50%. Đây cũng là điều kiện và cơ hội giúp nhà trường định hướng đào tạo nhân lực với chất lượng đáp ứng khu vực và thế giới.

Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Nhà trường và Doanh nghiệp. Thành tựu trong thời gian qua chính là nền tảng vững chắc để trung tâm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mới mà lãnh đạo Nhà trường tin tưởng giao phó, góp phần đóng góp vào sự vững mạnh của trường Đại học Lạc Hồng trong giai đoạn hội nhập toàn cầu.

Lãnh đạo đơn vị

ThS. Trần Dũng

Trưởng Bộ phận

Địa chỉ liên lạc

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ , phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà B (Cơ sở 1)

Điện thoại: 02513.951.347