Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị

Bộ phận Đào tạo Kỹ năng mềm

Bộ phận Đào tạo Kỹ năng mềm Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập ngày 22/07/2013 theo Quyết định số 595/QĐ-ĐHLH của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng trên cơ sở thực thi Đề án số 543/ĐA-ĐHLH ngày 15/07/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Lạc Hồng”

Theo xu hướng phát triển nhân lực toàn diện, việc trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên, còn được hiểu là việc xây dựng Kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới... Kỹ năng mềm khác với kỹ năng cứng để chỉ trình độ chuyên môn, kiến thức,chuyên môn hay bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn. Thực tế cho thấy người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị.

Đào tạo và phát triển kỹ năng “mềm” là mục tiêu hướng đến việc đào tạo cho sinh viên những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt. Nhưng chúng quyết định khả năng nắm bắt và phối hợp tốt trong công việc sau này … Trong khi những kỹ năng “cứng” ở nghĩa trái ngược thường xuất hiện trên bản lý lịch, phản ánh khả năng học vấn của sinh viên, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn.

Chức năng và nhiệm vụ

Bộ phận Đào tạo Kỹ năng mềm là bộ phận duy nhất được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ thực thi đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Lạc Hồng”. Chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế chương trình giảng dạy chính khóa về kỹ năng mềm, chiêu sinh, tổ chức, hình thành các khóa học, mời giảng viên theo dõi, đánh giá quá trình giảng dạy cũng như công việc liên quan đến khóa học.

Bộ phận có trách nhiệm tư vấn nội dung giám sát hoạt động huấn luyện trải nghiệm kỹ năng của Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Hội Sinh viên để đảm bảo nội dung phù hợp với mục tiêu chung của trường, đảm bảo sự đánh giá chính xác và đầy đủ bảng điểm cho sinh viên.

Chịu trách nhiệm tổng hợp tín chỉ liên quan, quản lý hệ thống đánh giá cho sinh viên toàn trường về kỹ năng mềm, lập hồ sơ trình hiệu trưởng ký nhận chứng chỉ kỹ năng mềm cho sinh viên.

Lãnh đạo đơn vị

TS. Nguyễn Hoàng Xuân Anh

Trưởng Bộ phận

Địa chỉ liên hệ

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ , phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà B (Cơ sở 1)

Điện thoại: 02513.952.422