Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

Qua thực tế, chúng ta  nhận thức được rằng, Nghiên cứu khoa học (NCKH) có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Trong công tác đào tạo đại học ở nước ta hiện nay, NCKH được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Qua đó tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. NCKH có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Với tầm quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành TW khóa VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu: "Các trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống".

Trong bối cảnh giao lưu và hội nhập của nước ta hiện nay, để khẳng định  được vai trò của NCKH, các trường đại học nói chung và Đại học Lạc Hồng nói riêng luôn hướng tới mục tiêu "Mỗi trường đại học là một viện nghiên cứu". Bởi vì, nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học. Đó là con đường hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển năng lực sư phạm của mỗi người làm công tác giảng dạy và giáo dục.

Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ: đào tạo nhân lực tại chỗ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và các tỉnh thành lân cận. Để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, song song với giảng dạy, Đại học Lạc Hồng đặc biệt quan tâm đến hoạt động NCKH, bởi lãnh đạo trường sớm xác định được đây là hai yếu tố nòng cốt để đánh giá chất lượng của trường.

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường

Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đẩy mạnh hoạt động NCKH trong nhà trường. Vì vậy nhà trường đã xây dựng lộ trình và biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy và NCKH

2. Có chính sách kêu gọi, khuyến khích giảng viên nghiên cứu, thực hiện đề tài NCKH, đặc biệt chú trọng đề tài có tính ứng dụng cao

3. Tổ chức dưới nhiều hình thức để sinh viên có cơ hội tham gia NCKH

NCKH của sinh viên là một nội dung quan trọng trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường, thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội" góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện.

Hàng năm, Trường tổ chức 2 đợt NCKH cho sinh viên vào tháng 6 và tháng 12 và 1 đợt NCKH cho giảng viên vào tháng 6. Tính đến nay, Trường đã tổ chức được 19 đợt NCKH sinh viên và 9 đợt NCKH cho giảng viên. Có nhiều đề tài NCKH đạt giải NCKH cấp Bộ, cấp Tỉnh.

Ngày 20/05/2008, Trường đã thành lập Phòng Nghiên cứu khoa học - Sau đại học - Kiểm định chất lượng (NCKH - SĐH - KĐCL) để quản lý về mọi hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn Trường. Ngày 01/11/2013, Hiệu trưởng đã có quyết định số 998/QĐ-ĐHLH về việc tách riêng Phòng Nghiên cứu khoa học. 

Lãnh đạo đơn vị

TS. Nguyễn Thanh Sơn
TS. Nguyễn Thanh Sơn
Giám đốc
TS. Nguyễn Bá Sơn
TS. Nguyễn Bá Sơn
Phó Giám đốc

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng (cơ sở 6), Trường Đại học Lạc Hồng

Văn phòng: Phòng I101 và I208

Điện thoại: 0251.3952.945