Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Quan hệ Quốc tế

Chức năng:

Tham mưu cho Ban Lãnh đạo, Ban Giám hiệu về công tác quan hệ quốc tế.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và trường đại học quốc tế. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Trường với các đối tác nước ngoài và có kế hoạch theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết.

- Là đầu mối hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi nghiên cứu học thuật, trao đổi giảng viên và sinh viên

- Tìm kiếm nguồn học bổng từ các trường đại học và tổ chức nước ngoài cho giảng viên, nhân viên và sinh viên của đại học Lạc Hồng

- Xây dựng và triển khai chương trình về tư vấn du học và tổ chức các hội thảo, hội nghị về học thuật nghiên cứu khoa học với các trường nước ngoài.

- Thực hiện đúng hồ sơ, thủ tục cần thiết để ký kết các văn bản hợp tác với những tổ chức trong và ngoài nước.

- Báo cáo thống kê, tổng hợp định kỳ và đột xuất kết quả hoạt động hợp tác quốc tế theo nhiệm vụ.

- Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm.

- Tư vấn và hỗ trợ thông tin về quan hệ, hợp tác quốc tế cho các đơn vị đào tạo và cán bộ.

- Tư vấn các hệ liên kết đào tạo đại học với các trường nước ngoài.

- Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định; làm thủ tục mời và xin visa nhập cảnh cho chuyên gia và khách quốc tế.

- Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với trường.

Lãnh đạo đơn vị

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  • ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  • Trưởng phòng

Địa chỉ liên hệ

Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Tầng trệt dãy nhà C ( Cơ sở 1)

Điện thoại: 0251.3953.128


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  418,572       1/248