Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Khoa Sau Đại học

Vào tháng 08/2005, Trường Đại học Lạc Hồng có thực hiện một hội thảo liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Lạc Hồng. Thông qua hội thảo, Lãnh đạo nhà trường nhận thấy nhu cầu học Sau đại học của các giảng viên trẻ tại Trường cũng như của các cán bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và vùng lân cận là rất lớn. Do vậy, Lãnh đạo nhà trường đã xác định chủ trương mở cao học để đào tạo thạc sĩ. Kế hoạch triển khai được thực hiện ngay sau đó.

Đội ngũ nhân sự Khoa Sau đại học

Mặt khác, Trường xem Nghiên cứu khoa học là sứ mạng của mình, đồng thời là nhiệm vụ của mỗi sinh viên và giảng viên. Nghiên cứu khoa học trong trường đại học là hoạt động rất cần thiết nhằm giúp sinh viên tiếp cận và vận dụng những kiến thức đã được học từ trường lớp và kiến thức từ thực tế vào việc giải quyết các vấn đề mang tính khoa học do cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra.

Đến tháng 02/2009, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Lạc Hồng tại quyết định số 207/QÐ-TTg ngày 13/02/2009. Cũng từ đó, Phòng Nghiên cứu khoa học - Sau đại học - Kiểm định chất lượng được thành lập. Hiện nay, bộ phận Đảm bảo chất lượng đã được tách ra, nên phòng được đổi tên thành Phòng Nghiên cứu Khoa học - Sau đại học theo quyết định số 514/QĐ-ĐHLH ngày 01/08/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng. Phòng được Nhà trường giao nhiệm vụ quản lý 2 bộ phận: Nghiên cứu khoa học và Sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến tháng 04/2013, nhằm đảm bảo tốt công tác trọng tâm của việc đào tạo Sau Đại học và hoạt động Nghiên cứu Khoa học, theo quyết định số ......... của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về việc tách bộ phận Nghiên cứu Khoa học và Sau Đại học thành 2 phòng ban độc lập. Đến ngày 01/04/2014 Phòng Nghiên cứu Khoa học được nâng cấp thành Khoa Sau Đại học theo quyết định số 268/QĐ-ĐHLH của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Đồng thời bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Tân (Nguyên Trưởng phòng Sau Đại học) làm Cố vấn Hiệu trưởng về lĩnh vực Sau Đại học theo quyết định số 269/QĐ-ĐHLH.

Lãnh đạo đơn vị

 
TS. Lê Thu Thủy
TS. Lê Thu Thủy
Trưởng Khoa

TS. Lê Phương Trường

TS. Lữ Phi Nga
Phó Trưởng Khoa

Địa chỉ liên hệ

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng: Dãy nhà B (Cơ sở 1) 

Điện thoại: 0251.3951.924


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  398,851       1/134