Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Văn Khả

  Họ tên NCS: Nguyễn Văn Khả

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 15/02/2020 tại Phòng B203, CS 1, Đại học Lạc Hồng

  Tên luận án: Giá trị thương hiệu nước giải khát tại thị trường Việt Nam: "Cách tiếp cận đa chiều"

  /Data/News/783/files/4_LATS_Nguyen_Van_Kha_LHU.zip

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    44,567       1/233