Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Ngọc Mai

  Họ tên NCS: Nguyễn Ngọc Mai

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 03/11/2018 tại Phòng B203, CS 1, Đại học Lạc Hồng

  Tên luận án: Duy trì nhân tài tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  /Data/News/783/files/3_LATS_Nguyen_Ngoc_Mai_LHU.rar

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    44,576       1/232