Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Phạm Minh

  Họ tên NCS: Phạm Minh

  Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

  Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 22/9/2018 tại Phòng họp 1, CS 1, Đại học Lạc Hồng

  Tên luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam

  Tham khảo luận án tại link sau: 

  /Data/News/783/files/1_LATS_Pham_Minh_LHU.rar

  Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    39,903       1/186