Luận án tiến sĩ

Khoa Sau đại học  »  Luận án tiến sĩ


NỘI DUNG

  Danh mục Luận án tiến sĩ sắp bảo vệ

  TT

  Họ tên

  Ngành; Mã số ngành

  Thời gian, địa điểm

  Tên luận án

  LATS

  1

  Phạm Minh

  Quản trị kinh doanh; 9340101

  8h00 ngày 22/9/2018

  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam

  2

  Lê Thanh Tiệp

  Quản trị kinh doanh; 9340101

  13h00 ngày 22/9/2018

  Ảnh hưởng trách nhiệm xã hội và sự gắn bó nhân viên đến kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp phía Nam

  3

  Nguyễn Ngọc Mai

  Quản trị kinh doanh; 9340101

  08h00 ngày 03/11/2018

  Duy trì nhân tài tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  4

  Nguyễn Văn Khả

  Quản trị kinh doanh; 9340101

  08h00 ngày 15/02/2020

  Giá trị thương hiệu nước giải khát tại thị trường Việt Nam: "Cách tiếp cận đa chiều"

  5

  Nguyễn Văn It

  Quản trị kinh doanh; 9340101

  13h00 ngày 15/02/2020

  Tác động của các yếu tố năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch: trường hợp Thừa Thiên Huế​​​​​​

  6

  Phạm Cao Tố

  Quản trị kinh doanh; 9340101

  08h00 ngày 21/3/2020

  Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  7

  Lưu Thị Thanh Mai

  Quản trị kinh doanh; 9340101

  08h00 ngày 09/5/2020

  Mối quan hệ giữa mạng xã hội, nhận thức phát triển bền vững và lựa chọn điểm đến của du khách: nghiên cứu tại khu vực Tây Nguyên

  8

  Đỗ Thuận Hải

  Quản trị kinh doanh; 9340101

  13h00 ngày 09/5/2020

  Mối quan hệ giữa năng lực, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và thương hiệu Trường Đại học Việt Nam: Trường hợp khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh

   

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    40,172       1/71