Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Thông báo nhận giấy báo dự thi sau đại học năm 2016

Các anh chị vui lòng đến khoa Sau đại học nhận giấy báo dự thi năm 2016:

Thời gian: từ 7h30 thứ Bảy, ngày 17/9/2016 đến hết ngày 19/9/2016.

Địa điểm: phòng B105, khoa Sau đại học, cơ sở 1, Đại học Lạc Hồng.

Trân trọng thông báo./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  90,877       1/249