Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Thông báo đổi lịch ôn Thứ 7 và Chủ nhật

ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019 
Thông báo thay đổi ngày ôn môn Tiếng anh và Toán kinh tế.

Lịch ôn 2 môn này sẽ đổi ngày cho nhau, cụ thể: 
Ngày thứ 7 10/8/2019 (phòng G501) và 17/8/2019 (phòng G504): lớp ôn học môn Toán kinh tế

Ngày Chủ nhật 11/8/2019 (phòng G501): lớp ôn học môn Tiếng anh.

Lịch cập nhật xem tại đây.
Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  82,699       1/185