Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Thông báo đổi lịch ôn Thứ 7 và Chủ nhật

  ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019 
  Thông báo thay đổi ngày ôn môn Tiếng anh và Toán kinh tế.

  Lịch ôn 2 môn này sẽ đổi ngày cho nhau, cụ thể: 
  Ngày thứ 7 10/8/2019 (phòng G501) và 17/8/2019 (phòng G504): lớp ôn học môn Toán kinh tế

  Ngày Chủ nhật 11/8/2019 (phòng G501): lớp ôn học môn Tiếng anh.

  Lịch cập nhật xem tại đây.
  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    62,020       1/248