Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Thông báo nghỉ học ôn ngày 28/7/2019

ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019 
Ngày Chủ nhật, 28/7/2019: lớp ôn nghỉ học môn Toán kinh tế.  
Các ngày tiếp theo vẫn học theo lịch đã thông báo. 

Các Anh/ Chị vui lòng xem lịch tại đây

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  82,696       1/185