Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật lịch ôn môn Cơ sở- Quản trị học

  Khoa Sau đại học thông báo cập nhật lịch ôn môn Cơ sở- Quản trị học (ngành Quản trị kinh doanh), môn này sẽ học vào:

  Chủ nhật, 09/9/2018, phòng G305- cơ sở 5

  Chủ nhật, 16/9/2018, phòng G402- cơ sở 5

  Các ngành các vẫn học theo lịch đã báo.

  Lịch học cập nhật


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    62,033       1/248