Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Cập nhật lịch ôn môn Cơ sở- Quản trị học

Khoa Sau đại học thông báo cập nhật lịch ôn môn Cơ sở- Quản trị học (ngành Quản trị kinh doanh), môn này sẽ học vào:

Chủ nhật, 09/9/2018, phòng G305- cơ sở 5

Chủ nhật, 16/9/2018, phòng G402- cơ sở 5

Các ngành các vẫn học theo lịch đã báo.

Lịch học cập nhật


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  82,708       1/185