Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Thông báo thay đổi lịch ôn thi môn cơ sở ngành Xây dựng

  Thứ bảy, ngày 09/9/17 môn cơ sở ngành Kỹ thuật xây dựng DD và CN được nghỉ, lịch ôn được bổ sung vào ngày Chủ nhật 17/9/17.

  Chủ nhật ngày 10/9/17 học bình thường.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,837       1/511