Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Thông báo thay đổi lịch ôn thi môn cơ sở ngành Xây dựng

Thứ bảy, ngày 09/9/17 môn cơ sở ngành Kỹ thuật xây dựng DD và CN được nghỉ, lịch ôn được bổ sung vào ngày Chủ nhật 17/9/17.

Chủ nhật ngày 10/9/17 học bình thường.

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  78,435       1/198