Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Thông báo thay đổi lịch ôn thi môn cơ sở ngành Xây dựng

Thứ bảy, ngày 09/9/17 môn cơ sở ngành Kỹ thuật xây dựng DD và CN được nghỉ, lịch ôn được bổ sung vào ngày Chủ nhật 17/9/17.

Chủ nhật ngày 10/9/17 học bình thường.

Trân trọng./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  107,919       1/454