Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Thông báo thay đổi phòng học ôn thi tuyển sinh cao học năm 2019

ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019 
Thông báo thay đổi phòng học: 
Ngày 13-14/7; 20-21/7 lớp học ôn môn Toán kinh tế và Tiếng Anh sẽ chuyển từ phòng B405 (cơ sở 1) qua phòng D503 (cơ sở 2) 
Các ngày tiếp theo vẫn học theo lịch cũ đã thông báo. 
Trân trọng


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  90,999       1/256