Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Thông báo lịch Ôn thi Sau đại học năm 2018

Khoa Sau đại học thông báo lịch ôn thi sau đại học năm 2018 như sau

- Môn Tiếng Anh dành cho các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Môn Toán Kinh tế dành cho các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

- Môn Toán Kỹ thuật dành cho các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Các Anh/ Chị vui lòng xem lịch tại đây: Lịch ôn thi Sau đại học năm 2018

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  82,701       1/185