Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật phòng học ôn thi môn Toán kinh tế

  Khoa Sau đại học thông báo cập nhật phòng học ôn thi môn Toán kinh tế

  Ngày Chủ nhật, 06/9/2020 lớp ôn học phòng B501- cơ sở 1

  Ngày Chủ nhật, 13/9/2020 lớp ôn học phòng G202- cơ sở 5

  Vui lòng xem chi tiết tại link sau: Lịch học ôn cập nhật

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,833       1/511