Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Thông báo nghỉ học ôn ngày 12/8/2018 và ngày 26/8/2018

  Khoa Sau đại học thông báo:

  Ngày Chủ nhật 12/8/2018  và ngày 26/8/2018 lớp học ôn môn tiếng Anh được nghỉ.

  Trân trọng./.

  Link Lịch ôn cập nhật.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,832       1/511