Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Thông báo nghỉ học ôn ngày 12/8/2018 và ngày 26/8/2018

Khoa Sau đại học thông báo:

Ngày Chủ nhật 12/8/2018  và ngày 26/8/2018 lớp học ôn môn tiếng Anh được nghỉ.

Trân trọng./.

Link Lịch ôn cập nhật.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  82,934       1/192