Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


TB: Nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch Covid

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của các cấp chính quyền, vì sự an toàn và đảm bảo sức khỏe của cộng đồng 
 
Thực hiện theo Công văn số 3969/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của BCĐ Quốc gia, Công văn số 6082/VPCP-KGVX ngày 26/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 9026/ UBND-KGVX ngày 03 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
 
Khoa Sau đại học – Trường Đại học Lạc Hồng thông báo đến tất cả học viên các lớp Sau đại học được nghỉ học tạm thời (bao gồm các lớp chính khóa và các lớp ôn thi đầu vào). Các lớp tạm nghỉ học bắt đầu từ ngày 08, 09/08/2020 cho đến khi có thông báo mới. Riêng các lớp đang học online vẫn học bình thường theo lịch đã xếp. 
 
 Trân trọng./. 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  116,819       1/682