Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


Thông báo lại lịch ôn môn Cơ bản ngành Công nghệ thông tin

Lịch ôn môn Toán cho máy tính và hệ thống tính toán (ngành Công nghệ thông tin) học vào ngày thứ Bảy, 09/9/17 và Chủ nhật ngày 17/9/17, phòng G306- cơ sở 5

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  82,707       1/185