Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật lịch học ôn thi sau đại học năm 2020

  Khoa Sau đại học thông báo cập nhật lịch ôn thi sau đại học bắt đầu từ ngày 30/8/2020.

  Vui lòng xem chi tiết tại link sau: Lịch học ôn cập nhật 30/8/2020

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,862       1/512