Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật phòng học ôn thi các ngành kỹ thuật ngày 10/4/2021

  Khoa Sau đại học thông báo cập nhật phòng học ôn thi các ngành kỹ thuật ngày 10/4/2021:

  - Ngành Công nghệ thông tin: lớp ôn chuyển từ phòng Tiến sĩ sang phòng B203- cơ sở 1, lúc 8h30

  - Ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật xây dựng: lớp ôn chuyển từ phòng Tiến sĩ sang phòng B203- cơ sở 1, lúc 14h00.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    62,027       1/248